TURISTIKA

                        

 

 

                                   P O Z V Á N K A

        na  13.  Krajský a Okresný náučno-turistický zraz seniorov

         poriadaný  ZO JDS  v Hornej Súči – Závrskej a Vlčom  vrchu,

         ktorý sa uskutoční  dňa       27.6.2013

 

      Usporiadateľ    :          KO JDS a OO JDS Trenčín
 
      Záštita              :          Trenčiansky samosprávny kraj  a Obec Horná Súča
 
      Organizátor      :          Základná organizácia Horná Súča – Závrska
 
      Miesto konania :          Kultúrny dom v Hornej Súči – Vlčí vrch
 
       Program :  8.30 – 9.30 hod.  dovoz účastníkov a ich registrácia
                 
                            9.00  hod.   slávnostné otvorenie, privítanie účastníkov a hostí
                                               príhovory  hostí, informácie k programu
 
                           10.00 – 12.00 hod. turistická vychádzka do Stehlíkov alebo premietanie
                                                        dokumentu o Hornej Súči  a jej osadách

                           12.30 - 13.30 hod.  obed a odvoz autobusom do Hornej Súče    

                           14.00 - 15.30 hod.  športové súťaže v základnej škole
                                                         alebo prehliadka obce
 
                     16.00 - 17.00 hod.   kultúrny program:
                                              - detský folklórny súbor Kukulienka,  z Vlčieho Vrchu,
                                              -  ukážka zvykoslovia z Vlčieho Vrchu.
- mužská spevácka skupina Chotár z Hornej Súče,
- detská hudobná skupina Patrika Kaku zo Závrskej
- posedenie pri dychovej hudbe Chabovienka
 
17.00 - 19.00 hod.   vyhodnotenie NTZ ,  zábava  pri živej hudbe
                                   odvoz  účastníkov
 
 
                      Tešíme sa na Vašu účasť .                            
 
                                                                                                  Organizačný výbor

                                   

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Náučno - turistický  zraz

seniorov stredného Považia

       dňa 29.5.2013

Považská Bystrica - Udiča

              

                Usporiadateľ:                       KO JDS Trenčín a OO JDS Považská Bystrica

                Patronát:                             Mesto Považská Bystrica - primátor Karol Janas

                                                            Obec Udiča - starosta Slámka

                Organizátor:                         OOJDS Považská Bystrica predsedníčka Milena Hatalová

                Záštita:                                Trenčiansky samosprávny kraj

                Miesto konania:                   Považská Bystrica, Považské Podhradie, Udiča

              

 

 

      

 

 

                                 

 

 

 

 

      

 

 

                                       

   

                      

            

            

 

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.