Relax a kúpele

                Jednota dôchodcov na Slovensku má pre rok 2013 uzavreté zmluvy

                o rekondično-liečebných pobytoch svojich členov so štátnou dotáciou

                s týmito zariadeniami:

 

                              Bardejovské kúpele a.s.              Prírodné jódové kúpele Číž  a.s.

                                      

                 Kúpele Dudince - hotel Prameň s.r.o.                 Kúpele  Lúčky  a.s.

                                                     

                            Kúpele  Nimnica  a.s.                      Hotel a klimatické kúpele Tatranské Zruby

                                   

                    Kúpele Trenčianske Teplice  a.s.                 Kúpele Turčianské Teplice  a.s.

                                                 

                                 
                         Všetkým želáme príjemný pobyt

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.