SPOLEČNĚ

25.06.2015 22:27

 

Název projektu: Seniorská politika v Jihomoravském a Trenčínském kraji

Program: Spoločne bez hraníc - Program cezhraničnej spolupráce – Slovenská republika – Česká republika

Označení projektu: CZ/FMP.17A/0438 ne 14A

Realizace projektu:  od 1. února 2015 do 31. května 2015

Cíl projektu:

Zpracování studie analyzující situaci v oblasti seniorské politiky v JMK a TSK, zaměřené na identifikaci hlavních problémů v dotčených krajích, návrhy řešení v souladu se strategickými národními dokumenty a přenos příkladů dobré praxe. Studie poslouží ke zkvalitnění činnosti nejen žadatele a partnera, ale budou poskytnuty i neziskovému sektoru a samosprávě, zejména v rámci aktivní spolupráce s oběma kraji. Prohloubení přeshraniční spolupráce vytvoří základ pro budoucí kooperaci a rozvoj spolupráce mezi žadatelem a partnerem, neboť se obě organizace věnují podpoře a pomoci seniorům.

Partneři projektu:

  • Společně o.p.s. , Mendlovo náměstí 1a, 60300 Brno – žadatel
  • Krajská organizácia Jednoty dochodcov na Slovensku,v Trenčíně, Okružná 6, 018 01 Nová Dubnica - partner

Výstupy projektu:

1. Workshop   

2. Závěrečný seminář

3. Publikace

 

Seniorská politika v Juhomoravskom a Trenčianskom kraji.

         Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti a aj bežné starosti. Z času na čas však príde deň, ktorý je niečím výnimočný, je dôležitý a zaujímavý.

         A jeden z takýchto dní bol 15.máj 2015, kedy sa v Trenčíne na výstavisku EXPO CENTER a. s. - v konferenčnej miestnosti pavilónu č.4 uskutočnil seminár projektu

Seniorská politika v Juhomoravskom a Trenčianskom kraji “,

ktorý vznikol zo spolupráce Obecne prospešnej spoločnosti „SPOLEČNĚ“ Brno a Krajskej organizácie  Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín.

          Programom seminára bola prezentácia publikácie tohto projektu.

 Seminár básňou „ Zrelý vek“ pozdravila Janka Poláková  a predsedníčka KO JDS Trenčín Mgr. Anna Prokešová privítala všetkých prítomných seniorov a hostí, ktorí prijali pozvanie organizátorov :

Ing. Jakub Carda , riaditeľ „Společně“, obecně prospěšná společnost Brno,

Renáta Podivínska, koordinátorka projektu,

 Ing. Lukáš Vaculík, člen dozornej rady spoločnosti,

 Mgr. Alena Kudličková Svaz důchodců   ČR Brno.

          Publikáciu predstavila a krátku informáciu o  projekte podala

Mgr. Veronika Staňková zo  Společne, o.p.s. Brno.

Postupne prezentovali svoje príspevky jednotliví autori :

Mgr. Ivan Prokeš – „ Starnutie a staroba“

Mgr. Alena Kudličková - „ Činnosť SD ČR “

Mgr. Anna Prokešová - „ Činnosť KO JDS Trenčín “

 PhDr. Elena Nekorancová -  „Sociálna politika TSK“

Mgr. Ladislav Pavlík - „ Sociálne zabezpečenie seniorov v trenčianskom kraji“,

Mgr. Milada Kolárová - „ Práca v Centre sociálnych služieb Trenčín- Juh“.

 

         Účastníkov seminára pozdravili :

Ing. Trstenský, podpredseda TSK,  PhDr. Kvetoslava Hejbalová  poslankyňa TSK, PhDr. Elena Nekorancová, vedúca odd. Sociálnej pomoci TSK,  MUDr. Ľudmila Bučková riditeľka RÚVZ Trenčín a  Mgr. Michaela Bierovská.   Všetci účastníci seminára odchádzali spokojní, získali nový pohľad na problematiku seniorov nielen na Slovensku, ale aj u našich najbližších zahraničných susedov. Veríme, že spoločnými silami sa podarí uskutočniť  pár pozitívnych zmien, navzájom sa inšpirovať v práci so seniormi.

         Hľadajme všetci len to čo nás spája, lebo : najväčším bohatstvom človeka je schopnosť pomôcť slabšiemu a ísť za cieľom spoločne.

 

                                                                                    Jozefa Sokolíková

                                                                                  podpredsedníčka KO JDS Trenčín

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.