Vitajte na našom webe

         

                 Jednota dôchodcov na Slovensku /JDS/ je občianske združenie.

                 Vznikla v roku 1990  V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb.

                 Združenie občano staršio veku bez rozdielu národnosti, 

              politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

 

      

           

                       ·                    Počet okresov: 9

                       ·                    Počet miest: 18

                       ·                    Počet obcí: 275 (bez miest 257)

                       ·                    Rozloha v km²: 4 501

                       ·                    Počet obyvateľov:          609 828

                       ·                    v poproduktívnom veku   131 700 osôb

 

 

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.